Home News County News Mwalimu kisimbani kwa 'kuwaa' munene wake.

Mwalimu kisimbani kwa ‘kuwaa’ munene wake.

Mr Mwavuganga Jeremiah Samuel

Koti wa milimani vaa ilovi niwamuvinguia makoani  ula mwalimu wa skulu wa musingi unaandikite mutandaoni wa facebook mauvoo mekuweta kana mwenekivila wa nzama ya kumaandika alimu kenya TSC Muwandu Nancy Macharia nimukwu.

Jeremiah Mwavuganga avikitwe mbee wa musili munene wa makuani wa koti wa milimani niwasikatiwa kwa mavityo ma kutumbithya mauvoo ma uvungu na kuete unyamao kwa ula ukokonwa na ala mamwisi mutandaoni,mauvoo ala watumbithisye matuku 16 mwei wa mbee mwaka uu.

Kavindani kau koti niwamulekya mwisililwa uu  na bond y ash 650 000 kana 100,000 mbesa selesele na ikoani yii yiiwetwa ingi mweini ukite.

RELATED ARTICLES

Kana kwikiwa yiimani kasyawa

Volisi sokoni wa Emali kuya Kibwezi Makueni nimambia kusyimana na mundumuka umwi na ula usyaie kana na ekya itina wa plot sokoni usu. Uu waumbulwa...

Kisomo kya nima nikyailu yu twelekeele mbuani.

Serikali ya kaundi ya Masaku kwisila muvia wa nima niyakulwa itume maovisaa mena utuika wa maundu ma uimi isioni sya nduani nikenda mavikiiye kusomethya...

Mwisililwa wa kuvanga uwaani kwikiwa mbini Masaku.

Volisi kisioni kya Konza nimekia mbini munduume umwe ula ukukonanua na kiko kya kutonyanga muka wake na kavyu nduani ya kyandani ila yi Konza...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Kana kwikiwa yiimani kasyawa

Volisi sokoni wa Emali kuya Kibwezi Makueni nimambia kusyimana na mundumuka umwi na ula usyaie kana na ekya itina wa plot sokoni usu. Uu waumbulwa...

Uteti na utongoi mbungeni ya Kitui

Kyama kya kiuteti kya Wiper nikyo kina amemba ala aingi, kiatiiiwe ni kyama kya Narc Mbungeni ya Kitui,vala syama ii syeli nisyo syaumya ndongoi...

CBC ndiivyaiwa itheka – R. Gachagua

Gachagua aneena kii yila eikomanite na nzama nyuve kuthiinikia mutalatala usu vala waweta kana silikali nikuikiithisya alimu mawiithyululuko maseo ma uthukumi. Okavindani kau niwakulya nzama...

Aisha Jumwa kuvetangiwa ikwani ya ulusani.

Uvisi wa makwani ma silikali (DPP) niwavyaiya itheka ikwani ila Aisha Jumwa ula wolootetwe kwosa mwanya wa minista muviani wa uthukumi na mivae usikatitwe...

Recent Comments